Followers

Friday, November 25, 2011

పడి లేచే కెరటమే జీవితమని
మరల తరలి ఎగిసి పడాలాని
అలుపెరుగని ఈ జీవితాన్ని
తలపన్నదెరుగక ముగించకు.

కాలం కమనీయం, రాగం రమణీయం
లాస్యం, హాస్యం ఎరుగని జీవితం సూన్యం
అలుపెరుగని ఈ జీవితాన్ని
తలపన్నదెరుగక ముగించకు

పీల్చే ప్రతి శ్వాసలో జీవించూ
తలిచే ప్రతి భావన పలికించూ
చూసే ప్రతి చూపుతో పులకించు
అలుపెరుగని ఈ జీవితాన్ని
తలపెరుగని జీవితంగా ముగించకు.

Friday, November 4, 2011

నా తొలి ప్రేమ కావ్యం

ప్రేమిస్తేనే కవులవుతారంటే,
ఆ ప్రేమ దేశంలే నే ఆధి కవినవుతా
ప్రేమికుల ప్రతీ పలుకు ఒక కావ్యమంటే
నే రచియించిన తొలి ప్రేమ కావ్యం నీ పేరు

లలిత లావణ్యములు

నిషి నఘవులేమొ ఈ నఘిల సిగులు,
కలువ కోమలమేమొ ఈ కోమలాంగి కవల నయనములు
దీప్తి కన్నాస్వేతము తన దంతములు,
శ్వాశ కంటె తియ్యనిధి తన పరిమలము,
సప్త స్వరాలను మించిన సుస్వరము తన పలుకులు,
పడచు పరవాలకన్న పొగరెక్కినవి ఆ పరువాల,
వరణుని రాక తెలిపె మరుపేమో ఆ నడుము,
సిరిమువ్వలతో సరసమాడే ఆ నడకలు,
చంద్రుడు కూడ ఓర్వలెని మురిపము తన విరసము,
లవణ సంపన్నమగు ఈ లలిత లావణ్యములు నాకందించిన నీకు నా ప్రాణమే అంకితము ...

Saturday, August 27, 2011

లంచం

లంచం తీసుకునే తప్పు చేసే ప్రతీ వాడికి అన్నా ఉన్నాడు.
మరి తప్పు కప్పేందుకు లంచమిచ్చే తమ్ముల్లకి ఎవరు అన్నా?

Monday, August 15, 2011

స్వాతంత్ర దిన శుభకాంక్షలు

అహింసతో అనంత హింసా స్వేచ్ఛను సాదించాం
ఏకత్వంతో మనం మనలేని భిన్నత్వన్ని సాదించాం.
షష్ఠి పూర్తయ్యి భారతావనికి అయిదేల్లు గడిచినా,
శృష్టి అవతరించి మానవాలికి యుగాలు తీరినా,
నాగరికత ఆధునిక నగరాలు చేరినా,
అనాగరిక అటవుల్లొనే ఊరేగుతున్నాం,
జీవనానికై జంతువులై పోరాడుతునే ఉన్నం.
భరించలేని భారాలతో, కాయలేని గాయాలతో
ఓర్వలేని క్రోదంతో, స్వేచ్ఛా పయణం సాగించే
ప్రతి భారతీయుడికి నా స్వాతంత్ర దిన శుభకాంక్షలు

Thursday, August 11, 2011

నే చూడని నా చంటి తనాన్ని నాకు చుపించావు

మగతలో నువ్వు మరు లోకంలో విహరిస్తూ
ఈ లొకంలో చిరునవ్వుతో మమ్ము మురిపిస్తూ
మెరిసే కళ్ళతో, వాటిని కప్పే ఉల్లి పొర రెప్పలతో
మాయ చేసే అమాయకత్వంతో, అర్ధంలేని అరుపులతో
బుడి బుడి నడకలతో, వడి వడి చేశ్టలతో,
కొంత వింత కొంత చింత, కొంటె నవ్వుతో, కంట కన్నీటితో
నే చూడని నా చంటి తనాన్ని నాకు చుపించావు

Wednesday, July 20, 2011

సంగీత కళా సాగర

వాగిష విపంచి తలపు ఈతను వాగిష్వరి స్వర వరము,
సంగీత స్వర గమనం తానో సరిగమల ఝరీగమనం.
చేతిని తాకిన ప్రతి తీగ చేతన పొంది రాగం పలుకుగా,
గలమున పలికిన ప్రతి మాట ఓ స్వరమై పాటగా మారదా?
స్వర లాస్యం తన పలుకు, లావన్యం ఈతని లలనం
ఎప్పుడో నే చేసిన పున్యం తన ఇంటి పేరు సంక్రమించటం.

Wednesday, July 13, 2011

జన రహిత సుఖః సహిత ప్రపంచం
ఇదే మన భావి భూలొక భాశ్యం.
ఎర్ర బోయిన మరు భూమి తక్క,
అడుగు మన్నయినా మిగిలేనా
శాంతి దూత అడుగెట్టే వేళ?

Saturday, July 2, 2011

నీ చూపు
దంత దీప్తులు ఘన కీర్తులుగా కలిగిన నీ
కంటి కిరణములు తన చరణములంటినవని
పరువళ్ళు తొక్కిన ఈ నీటిదేంత అద్రుష్టమో
ఇన్నేల్లుగా నేపొందలేనిది ఒక్క క్షణంలొ పొందిందది.

Friday, July 1, 2011

కుంభకోణం

ఇందు కలదు అందు కలదని సందేహంబు వలదు
ఏ కోణాన్న వెతికినా కుంభకోణలే నా దేశమందు
వీడు వాడాన్న వ్యత్యాసంబు వలదు
దొరికింది ఎంతయినా బుక్కేది ప్రతి ఒక్కడు

Wednesday, June 29, 2011

మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

తంత్రాలు తరించి ప్రజాతంత్రం ప్రభవించిన,
యుగాలు మారిన తరాలు తరలిన,
మరలని మలినం మా ఈ జీవితం
తర్కించే తెలివిని త్వజించాం
మదించే ఆశలను మోహించాం
మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

విరించి తలంచినదో, నేతలు మలంచినదో
కాదు మా ఈ గమనమేరగని జీవన ఝరి
శ్రమను విస్మయించి, ఆశ్రమాలను ఆశ్రయించిన
మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

సినిమాకు అయితే బారులు తీస్తాం
హక్కులకు అయితే బందులు చేస్తాం
భద్యతలకు మాత్రం బేరాలడుతాం
మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

పని చేసేందుకు వందడిగితే వాదిస్తాం
తప్పు కాసేందుకు వందడిగితే హర్షిస్తాం
పుచ్చుకునే ప్రతివాడికిచ్చేది మేమే
మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

కలుపు తీస్తాం, వ్యవసాయం చేస్తాం,
అవినీతి తాట తీస్తాం అంటే ఈలలేస్తాం
మమ్మల్నే మారమంటే బేండు తీస్తాం
మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

ముందు నడిచే ప్రతి వాడి వెంట నడుస్తాం
విప్లవమంటే రక్తముడికిస్తాం
దానికి ఇందనం మా రక్తమంటే, రేపు కలుస్తాం
మేము జనం, మేము ఘనం, మేము మారం

Monday, June 6, 2011

మా"నవ" మూర్ఖత్వం

పోరు పొరపాట్లు తక్క ఇంకేమి నేర్పింది మా"నవ" చరిత్ర
ఆయుధాల తీరు తక్క ఇంకేమి మార్చింది మా"నవ" విజ్ణానం
కయ్యాలకు కారణాలు తక్క ఇంకేమి మార్చింది మా"నవ" కాలం
ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రపంచ యుద్ధాలు, ఇది మా"నవ" మూర్ఖత్వం

Tuesday, May 17, 2011

కదిలే నది వంటిది ఈ ప్రేమ కధ

కడకు సంసార కడలిలో కరిగిపోవలని తెలిసినా
కవులెంతో మందిని కవ్విస్తుంది, కడకు
ఆ కవులెంతో మందిని మట్టికలిపిస్తుంది
కదిలే నది వంటిది ఈ ప్రేమ కధ
ఎన్నో మజీలీలను దాటుకుంటు కరిగిపోతుంది కదా.