Followers

Sunday, August 27, 2017

పరువళ్ళునాచుపై తనువుని చాచి పరువళ్ళు
తొక్కిన నీటిదెంత అద్రుష్టమో కదా
దంత దీప్తులు ఘన కీర్తులుగా కల
నీ కంటీ కిరణాములు తన చరణములంటినవని
అఱ్ఱులు చాచిన నీటిదెంత అద్రుష్టమో కదా

Saturday, August 26, 2017

సరళం

కొన్ని పదాలతో మిన్నార్ధామే కవితయితే
పసివాణ్ణి మించిన భావుకుడెవరు
శ్రోత మనోరంజనమే గానమయితే
తల్లిని మించిన గాయకులెవరు
లక్ష్యం సాధించిన సరళమయిన మిన్న
అది సాధించని ఘన సాదనాలేలా?