Followers

Wednesday, December 24, 2014

మథ్య తరగతి బతుకులు

మథ్య తరగతి బతుకులు మావి
నడి సంవత్సర వేసవి మాది
సుస్తి ఉన్న సిస్తు తప్పని బతుకిది
తగ్గు తప్ప హెచ్చు లేని బతుకిది
రొడ్డు మాది కాని రేడు వస్తే వేచి ఉంటాం
ఖజానలో ప్రతి కాని మాది
కాని నెల చివరిన జేబులు ఖాలి
మథ్య తరగతి బతుకులు మావి
నడి సంవత్సర వేసవి మాది